Veiligheid, regels en grenzen

Veiligheid voor alles

Veiligheid

Bij dit soort ontmoetingen is veiligheid van beide erg belangrijk. Helemaal binnen de BDSM zijn veiligheid en vertrouwen van enorm belang. Vertrouwen is niet iets wat je kunt kopen, of gelijk kunt krijgen. Vertrouwen moet je opbouwen. Dat zal per ontmoeting toenemen. Je kunt hierover meer lezen in de ervaringen van anderen die reeds bij mij zijn langsgeweest.

Bij onze ontmoetingen ben jij degene die bepaalt hoeveel vertrouwen je reeds hebt, en hoever je wilt gaan. Dat resulteert in de regels en grenzen voor onze ontmoetingen. Het belangrijkste wat er altijd is, zijn een safeword en een safesign.

Een safeword is een enkel woord, dat je gebruikt als je niet meer verder wilt / kunt. Als je het safeword uitspreekt, betekent dat dat alle activiteiten direct stoppen en de ontmoeting stopt. Hier zal ik altijd gehoor aan geven. Dus ook al heb je van te voren aangegeven dat je iets aan kunt, stopt alles na het safeword.

Een safesign is een bepaald teken, en laatste redmiddel indien je niet kunt praten. Bijvoorbeeld omdat je een gag in je mond hebt. Bij het geven van het safesign gebeurt hetzelfde als bij het safeword.

Veiligheid komt ook voort uit het hebben van de juiste kennis. Juiste kennis over het gebruik van bondagetouwen, en hulpmiddelen. Deze kennis is bij mij aanwezig.

Maar niet alleen door kennis. Veiligheid komt ook door duidelijke expliciete regels en grenzen. Die worden hieronder uiteengezet.

Regels

De volgende regels zijn altijd van toepassing:

  • “Nee” is niet altijd “Nee”. We hebben van te voren duidelijk afgesproken waar je naar op zoek bent. Dat kan betekenen dat je juist graag het gevoel wilt hebben dat je gedwongen wordt iets te doen. Voor het juiste gevoel roep je hier misschien dan ook “Nee” bij. Het is dan voor mij niet ondubbelzinnig te achterhalen wanneer je echt “Nee” zou bedoelen en wanneer je “Nee” roept als onderdeel van ons spel. Daarom is aleen het safeword een enige echte ondubbelzinnige “Nee”.
  • Grenzen zijn grenzen. We spreken grenzen af met een reden. Deze worden dus niet overschreden tijdens ons spel.
  • Altijd wanneer er bondagetouw aan te pas komt, is er ook een veiligheidsschaar aanwezig.

Overige relevante regels voor het spel spreken we per ontmoeting af.

Grenzen

Onafhankelijk van jouw wensen, zijn er een paar harde grenzen die ik nooit over zal gaan. Dat staat nog los van de grenzen die wij met elkaar overeenkomen als we met elkaar afspreken.

Hieronder een overzicht van harde grenzen, die niet uitgevoerd worden, en waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn:

  • Activiteiten met permanente lichamelijke schade tot gevolg.
  • Activiteiten in strijd met de wet.
  • Activiteiten met dieren.
  • Activiteiten met uitwerpselen.

Naast deze harde grenzen, spreken we per ontmoeting jouw persoonlijke grenzen af.