BDSM Contract voorbeeld voor een relatie

Huisje, boompje, regels.

BDSM Contract voorbeeld

Hieronder vind je een voorbeeld BDSM contract met regels voor gebruik tijdens een “relatie” over langere duur. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een strenge basis.

Afhankelijk van de situatie is het natuurlijk mogelijk bepaalde regels te schrappen of slechts in bepaalde situatie te laten gelden. Hierbij is het natuurlijk ook verschillend of het een BDSM contract is voor een primaire relatie, of dat het een BDSM contract is voor een relatie op afstand naast iemands bestaande relatie.

Overeenkomst

_____________, als onderdanige (hierna: ze, zij, haar),

verzoekt

Meester _____________, als Dominant (hierna: Hij, Hem, Zijn),

om haar te accepteren als Zijn onderdanige, overwegende dat:

 • ze vrijwillig en onvoorwaardelijk haarzelf aan Hem wil geven in lichaam en geest;
 • ze hierbij Zijn begeleiding en advies wil vragen om Hem beter leren te kennen, te gehoorzamen, te begrijpen, te plezieren en te dienen;
 • ze begrijpt dat de afspraken in deze Overeenkomst ook buitenshuis effect zullen hebben; en
 • ze begrijpt dat Hij niet op zoek is naar een onderdanige, saaie, volledige gehoorzame, emotieloze partner en ze haar uiterste best zal doen binnen deze regels dat ook niet te zijn.

Doel

Dit contract heeft als doel om duidelijkheid te geven over de regels, verplichtingen, grenzen, mogelijkheden en verwachtingen binnen haar relatie met Hem. Niet anders dan normaal, is het doel van de relatie om beiden plezier te geven, gelukkig te maken, geliefd te laten voelen, en veiligheid en geborgenheid te geven. Daarnaast moet de relatie ruimte geven om te experimenteren met nieuwe ervaringen, het verleggen van grenzen en het uitdiepen van persoonlijke voorkeuren.

Standaard

 • ze gebruikt haar gezond verstand in alles wat ze doet.
 • ze volgt de geest van de regels, taken, routines en Zijn aanwijzingen, niet de letter.
 • ze doet niet moedwillig dingen waarvan ze kan inzien dat deze haar relatie met Hem op het spel zetten of in het geding brengen.

Recht op veiligheid

 • ze heeft te allen tijde het recht om met ‘Rood’ aan te geven dat Hij direct moet stoppen waarmee Hij bezig is. In het geval ze aanziet komen dat ze ‘Rood’ moet gaan aangeven, zal ze eerst ‘Oranje’ uiten om Hem van te voren te waarschuwen. Het gebruiken van ‘Rood’ als het niet absoluut noodzakelijk is, wordt zwaar gestraft.

Dominant

 • ze vertrouwt Hem, Zijn bekwaamheid, Zijn zorg voor haar veiligheid, en haar emotionele, psychologische, sociale, seksuele en fysieke gezondheid. Als ze op een moment voelt dat ze Hem niet op al deze vlakken vertrouwd, zal ze dit direct met Hem delen. Deze relatie is gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen, en als een van deze dingen er niet meer is, kan dit de hele relatie in gevaar brengen.
 • Belangrijke afspraken die samen met Hem gemaakt zijn, zal ze altijd nakomen.
 • Hij kan elke regel tijdelijk opheffen, aanscherpen of aanpassen, tijdelijk of permanent, zolang dit een regel of de relatie niet fundamenteel verandert. ze zal een aanpassing, behalve bij uitzonderlijke bezwaren, per direct bevestigen. Als het om een permanente verandering gaat, zal ze dit in schrift vastleggen, door beiden laten tekenen, en bij dit contract bewaren.
 • ze begrijpt dat rebels gedrag in sommige situaties heel erg wordt gewaardeerd door Hem, en snapt dat dit mogelijk (heftigere) straf, of een extra opdracht tot gevolg heeft.
 • haar onderdanigheid en deze regels zijn altijd van kracht of Hij in de buurt is of niet.
 • ze is altijd beschikbaar om Hem te verwennen, waar, of in welke omgeving dan ook; de mogelijkheid om haar onderdanigheid te tonen is veel belangrijker en biedt meer voldoening dan andere activiteiten (met uitzondering van noodgevallen, en noden van kinderen, familie en werk).
 • het is haar plicht om al haar fantasieën, limieten, gevoelens en behoeften zonder aarzeling met Hem te delen.
 • het niet naleven van deze Overeenkomst, kan straf, taken, training of preken tot gevolg hebben. ze respecteert Zijn oordeel en keuze van opvolging van het niet naleven door haar. ze begrijpt dat als Hij haar straf, extra training, of preken geeft, Hij dit doet om haar te helpen groeien en om haar te helpen haar doelen met Hem beter te vervullen.

Verbaal

 • ze antwoordt altijd naar waarheid op vragen die Hij haar stelt, of kan ervoor kiezen niet te antwoorden.
 • ze antwoordt respectvol als Hij haar iets vraagt.
 • ze gebruikt in haar communicatie met Hem niet meer de woorden “ik, mij, mijn"; ze praat alleen over haarzelf in de derde vorm met “dit meisje, ze, zij, haar, Uw speeltje, etc”.
 • ze spreekt alleen als haar een vraag gesteld wordt.
 • ze spreekt met twee woorden en spreekt Hem altijd aan met “Meneer” of “Meester”.
 • Als Hij aangeeft dat ze stil moet zijn, mag ze toestemming vragen om te spreken als er iets dringends is om te bespreken. ze is toegestaan om (na toestemming) voorstellen te doen om haar beter te kunnen snappen of te gebruiken.
 • ze bedankt Hem altijd meteen na het ontvangen van wat Hij haar geeft. Dit omvat in ieder geval het ontvangen van cadeaus, het ontvangen van een taak, het ontvangen van een straf, het ontvangen van Zijn sperma of het mogen klaarkomen.

Gedrag

 • Wanneer ze niet in Zijn buurt is, zal ze actief contact met Hem onderhouden, via telefoon, WhatsApp, dan wel e-mail. ze doet er alles aan om direct op Zijn communicatie te reageren.
 • ze gehoorzaamt direct en zonder twijfeling indien Hij haar opdrachten geeft.
 • ze doet altijd haar uiterste best en probeert de verwachtingen van Hem te overtreffen.
 • ze vraagt niet om een oordeel na het uitvoeren van een taak.
 • ze laat haar sensualiteit en haar seksuele verlangens zien in alles wat ze doet.
 • ze laat altijd haar fysieke en emotionele reacties merken als ze iets voelt, als ze moet huilen, als iets pijn doet, als ze iets lekker vindt. Ze snapt dat het uiten van deze reacties (kreunen, tranen, etc.) belangrijk zijn voor Hem en zal deze nooit inhouden.
 • ze fake’d geen reacties of antwoorden.
 • ze bekent elke overtreding die ze mogelijk heeft gemaakt aan Hem en Hij zal besluiten of de overtredingen een straf verdienen. ze zal Zijn beslissing accepteren wat deze ook is en Hem voor zijn keuze bedanken.
 • ze luistert altijd aandachtig naar wat Hij te zeggen heeft.
 • ze is volledig respectvol naar Hem in alles wat ze doet en zegt.
 • ze kijkt Hem niet direct in de ogen en slaat haar ogen neer.
 • ze draagt en accepteert dankbaar alle speeltjes die worden ingebracht of aangebracht.
 • wanneer ze eten of drinken aan Hem aanbiedt, knielt ze voor Hem, hoofd omlaag gebogen en ogen neergeslagen, met haar handen omhoog en wacht ze totdat Hij haar offer / gift heeft aanvaard. Indien er anderen in de buurt zijn, zal ze niet knielen maar blijven staan en wachten totdat Hij haar expliciet “Bedankt” voor haar diensten.
 • ze draagt met trots een van haar halsbanden, omdat het Zijn eigendom over haar representeert en haar toewijding aan Hem. Hoewel ze haar halsband niet altijd buiten de deur hoeft te dragen, heeft ze hem wel altijd bij haar in haar tas, zodat deze op elk moment aangedaan kan worden als Hij dat vraagt. Als ze ervoor kiest om zonder halsband om de deur uit te gaan, zet ze eerst de letter ‘V’ ter grootte van haar wijsvinger op haar bovenbeen.

Zelfstandigheid

Hij mag verwachten dat ze zelfstandig en proactief is. Dit houdt in dat Hij minimaal van haar mag verwachten dat ze (maar niet gelimiteerd tot):

 • zelf leuke dingen zoekt om met Hem te doen en die voorstelt aan Hem.
 • mogelijkheden probeert te vinden en te gebruiken om Hem te verrassen.
 • Hem ongevraagd informeert over dingen die Hij mogelijk relevant vindt.
 • goed zorgt voor haar lichaam, anticonceptie gebruikt en Hem ongevraagd informeert over veranderingen die relevant voor Hem zijn.
 • op reis met Hem een ruime selectie van haar persoonlijke toys meeneemt of anders van te voren bespreekt.

Lichamelijk

 • ze doet haar best gezond te blijven in lichaam en geest. ze sport regelmatig, eet en drinkt voldoende en gezond.
 • ze zorgt dat ze zich voor Hem laat waxen of zich geschoren heeft. ze is toegestaan om te experimenteren met vormpjes, maar dient het netjes en kort te houden.
 • ze zorgt dat haar haren, lichaam en nagels netjes verzorgd zijn.
 • ze kleedt zich altijd netjes en verzorgd.
 • Indien ze samen met Hem uitgaat, kleedt ze zich sexy voor Hem en draagt ze, als ze niet een expliciet verzoek heeft gedaan, een jurkje of rokje met strak topje of truitje. Bij warmer weer zijn ook shorts toegestaan met een strak topje. Hierbij draagt ze geen slipje of string.

Relaties

 • De relatie met Hem is haar primaire relatie en andersom.
 • ze is vrij om vriendschappen aan te gaan met wie ze wil, zolang deze niet “giftig” zijn. Als een vriendschap negatieve invloed heeft op haar gedrag, haar andere relaties of haar emoties dan zal ze deze zelfstandig of in opdracht van Hem limiteren of zelfs beëindigen.
 • ze is vrij om uit te gaan (alleen of met vrienden / vriendinnen) in “vanilla” setting; dus niet als een onderdanige.
 • ze is vrij om te flirten met anderen, waarbij (zonder Zijn specifieke instructies):
  • ze haar gezond verstand gebruikt om in te zien met welke mensen Hij dit wel of niet toe zou staan.
  • ze haar gezond verstand gebruikt over wat Hij wel en niet goed zou vinden terwijl Hij niet aanwezig is en wanneer Hij zou willen dat ze zou stoppen, met minimaal inachtneming dat:
   • ze niet toestaat dat andere mannen haar anders dan op haar wang zoenen, haar aanraken op of in de buurt van haar borsten, billen of intieme delen.
   • ze niet is toegestaan andere mannen anders dan op de wang te zoenen, of aan te raken op of in de buurt van hun billen of intieme delen.
  • ze het als haar doel ziet om aantrekkelijke en interessante vrouwen voor Hem te versieren, en als gift of verrassing aan Hem aan te kunnen bieden. Voor dit doel mag ze met andere vrouwen binnen redelijkheid intiem zijn, maar niet zich laten domineren of gebruiken.
  • ze Hem altijd op de hoogte houdt wat er gebeurt binnen deze vrijheden.
 • In het geval waarbij ze (tijdelijk) onderdanig is aan iemand anders of met iemand anders is, dan is Zijn woord wet. Hij mag altijd adviseren bij of inbreken op een scene, gesprek of situatie met derden of deze zelfs afbreken. Zijn woord overtreft die van iedereen anders.
 • ze bevestigt dat ze het opwindend vindt als Hij met andere vrouwen speelt en (veilig) intiem contact heeft.
 • ze mag verwachten dat Hij geen contact blijft onderhouden met vrouwen die een negatieve invloed op deze relatie hebben.

Zoals eerder beschreven in deze Overeenkomst, is Zijn relatie met haar ook voor Hem Zijn primaire relatie en zal Hij hier ook naar handelen. ze zal Hem direct informeren wanneer ze het emotioneel (zwaar) te verduren heeft door deze afspraak, door een specifiek contact en zeker ruim voordat dit permanente schade aan de relatie toebrengt, waarna beiden in overleg zullen treden over een vervanging van deze afspraak of beëindiging van contact met een specifiek iemand.

Periodiek

 • Elke twee maanden reflecteert ze op deze relatie, haar leven en hoe haar leven is veranderd als gevolg van haar relatie met Hem. ze bespreekt, binnen een week na elke periode van twee maanden na aangaan van deze Overeenkomst, met Hem waar ze verbeteringen ziet, waar ze zich comfortabeler of onzekerder voelt, of waar ze onzeker is van wat ze moet doen, hoe ze moet reageren of hoe ze Hem beter kan dienen. Tevens overlegt ze tijdens elk van deze gesprekken een lijst met punten waaraan ze zou willen werken voor of met Hem.

Intimiteiten

 • Sex met Hem is nooit een opgaaf; het is een voorrecht.
 • Zijn sperma mag nooit verkwist worden; ze slikt alles door wat in haar mond komt en likt op wat buiten haar lichaam terecht komt.
 • ze is niet toegestaan klaar te komen zonder toestemming.
 • ze mag te allen tijde haar lichaam aan Hem aanbieden in de hoop dat Hij dan plezier heeft in haar dan gebruiken hoe Hij wil.
 • ze geeft controle over seksuele handelingen met haar aan Hem. Dit houdt in dat:
  • Zonder verdere instructies ze geen seksuele handelingen uitvoert of bij haar toelaat. ze mag dus niet masturberen, of zichzelf op een andere manier stimuleren;
  • Hij de vrijheid heeft haar lichaam ter beschikking te stellen aan anderen als Hij dat wil;
  • Hij haar als onderdanige aan andere meesters mag geven, waarbij de regels van dit contract en mogelijke extra restricties van Hem van kracht zijn en blijven; en
  • Hij bepaalt welke seksuele handelingen ze wel en niet mag uitvoeren met anderen als dit van toepassing is.
 • Alle financiële giften die Hij van anderen ontvangt in relatie tot haar, zullen worden verzameld en bijgehouden in een apart potje. ze heeft als taak voorstellen aan Hem voor te leggen voor besteding van de middelen in dit potje, waarbij het doel is om de middelen te gebruiken om de relatie verder te versterken, te intensiveren of nieuwe ervaringen op te doen.

Routines

 • Om haar te herinneren dat alles, zelfs de plaats waar ze slaapt, haar door Hem gegeven wordt, dient ze elke nacht toestemming te vragen om in bed te slapen. Als Hij er niet is, of later is, stuurt ze een bericht of belt ze Hem voor toestemming. ze dient op haar knieën te zitten als ze toestemming vraagt, of Hij er is of niet.
 • Elke ochtend, direct nadat ze wakker wordt, dient ze Hem op de grond op haar knieën te bedanken voor het mogen slapen in bed. Als Hij nog in bed ligt, is dat aan Zijn zijde naast het bed, anders door naar hem toe te lopen en daar op de grond te knielen. Als Hij er niet is, dan stuurt ze een bericht of belt ze Hem op.
 • Elke avond, wanneer Hij thuis komt van werk, zal ze haar best doen om Hem te kunnen verwelkomen in onderdanige positie (positie 1 - op haar knieën, knieën licht uit elkaar, rechte rug, borsten vooruit, handen open op haar dijen, hoofd onderdanig gebogen). Daar dient ze te wachten voor Zijn toestemming om op te staan.
 • Als ze bij Hem is, gaat ze naar bed als hij naar bed gaat. Als Hij er niet is, gaat ze maximaal om 01:30 naar bed, op vrijdag en zaterdag maximaal om 03:30.
 • ze doet haar best om in de ochtend samen met Hem te douchen zodat ze Hem kan verzorgen.

Limieten

 • Harde limieten binnen deze relatie zijn verminkingen van het lichaam, illegale activiteiten, spel met kinderen of dieren, en spel met bloed, uitwerpselen of direct vuur.

Overig

 • ze accepteert dat, behalve waar expliciet afgesproken of besproken, elk bewijs van deze Overeenkomst en deze rolverdeling in vertrouwen wordt gehouden en op adequate wijze wordt bewaard.
 • Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden. Met wederzijdse goedkeuring wordt de Overeenkomst hierna steeds met één (1) jaar verlengd.
 • ze zal telkens twee (2) weken voor het verlopen van deze Overeenkomst een afspraak plannen met Hem op een rustige plek. Tijdens deze afspraak is het haar taak om commentaar te geven over deze Overeenkomst, de afgelopen periode te evalueren en suggesties te doen voor mogelijke aanpassingen.
 • Beiden hebben het recht deze Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen in het geval van:
  • Beëindiging van de onderliggende relatie;
  • Levensbedreigende situaties als gevolg van roekeloos gedrag;
  • Risico op verlies van levensonderhoud als gevolg van deze Overeenkomst; of
  • Schade aan familierelaties als gevolg van deze Overeenkomst.

Aldus getekend en ingaand op _______________________, door

haar: _______________________

Hem: __________________